obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Eva Petřeková
IČ 73341177
Sídlo firmy a korespondenční adresa: Hutisko-SOlanec 700, 756 62
Sídlo provozovny: Masarykovo náměstí 168, Rožnov p.R., 756 61
Nejsem plátce DPH

 

Obchodní  podmínky platné od 1. ledna 2018

 

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB
Objednání focení
- objednat se lze fotmou SMS, e-mailem nebo telefonicky, přičemž u SMS se zaručuje 
nejrychlejšího způsobu rezervace  nejvhodnějšího termínu
- objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem a FOTOGRAFEM
- objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumnění s nimi, stejně tak srozumění 
s  autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady
- pokud klient objednává novorozenecké/newborn focení a miminko je již staší 3 týdnů vhryzuje si fotogra právo
focení odmítnout

-objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti – cca 2 týdny před plánovaným termínem focení
- konkrétní termín focení newborn se domlouvá po samotném porodu ještě z porodnice

Zrušení rezervace
-pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu 
dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, 
je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem

Náhradní termín
-klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut 
nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální  fotografovu obsazenost termínů
také se může stát, že již žádný vhodný termín na focení (zejména u novorozeneckého) mít nemusí

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB
Cena služeb
 cena konkrétních typů fotografování včetně podrobné informace o tom, 
co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedena v ceníku

platba za vybraný fotobalíček je uskutečněna až při předání 
- pouze v případě posílání zakázky poštou se zakázka platím předem a to při focení s příplatkem za poštovné

FOTOGRAFOVÁNÍ
Realizace focení
- všechny druhy fotografování, kromě svatebního, probíhají pouze v pracovních dnech od pondělí do čtvrtku 
na základě předem domluveného a potvrzeného termínu klientem a to buď v prostorech fotoateliéru  nebo v exteriéru

Ateliérové focení
- ateliér je uspůsoben pro focení newborn a jiné ( v ateliéru je možnost rychlovarné konvice a mikrovlnky)
- do ateliéru je zákaz vstupu zvířat

Exteriérové focení
- lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení
- v případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín
- pokud fotograf pojede na exteriérové fotografování mimo Rožnov p.R, k ceně zvoleného 
- fotobalíčku účtuje cestovné 10,- / km – počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa
- u svatebního fotografování se cestovné do 30 km od Rožnova p.R. 
nepočítá, poté se účtuje 10Kč/km – počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa

Doba focení
- doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku ( viz ceník fotobalíčků)
- pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení
- opozdílí se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, 
je fotograf oprávněn fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit
- v průběhu celého fotografování ve studiu či exteriéru je zakázáno 
pořizovat jakkýkoli záznam z focení – ať už jde o fotografie či video bez souhlasu fotografa 

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ
Výběr fotografií
- výběr fotografií je pouze na fotografovi
- nelze si fotografie k retuši vybrat (klient)

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ
Dodací lhůta fotografií
- doba dodání fotografií je 8 týdnů  od data focení
-Vyhrazuji si  právo prodloužit dodací lhůtu z jakéhokoliv důvodu

Předání fotografií

- hotová zakázka se zasílá klientům jako doporučená zásilka prostřednictvím České pošty
- nebo osobním předání na smluveném místě
 

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ
Formát fotografií

zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného fotobalíčku ve formátu JPG a ve formátu 13x18(13x22cm) 
v plném možném rozlišení 
- neupravené fotografie dodávám pouze u svatebních balíčků či s příplatkem 400,- u ostatních balíčků
- vyhtazuji si právo že tyto neupravé snímky se nesmí zveřejňovat na sociálních sítích

Retuše
- u fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, 
kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance
- u novorozenců se navíc retušuje novorozenecká vyrážka a velké rušící kousky loupající se kůže. Také se sjednotí pleť
- nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

Vyvolání fotografií, tisk, reklamace
- fotografie jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů
-reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby 
(škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku
- nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky

Archivace fotografií
- všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce 
od odevzdání zakázky, poté se data z kapacitních důvodů odstraňují
- pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby
- pokud dojde během této doby ke ztrátě či poškození CD s fotkami, fotograf může data znovu zaslat 
prostřednictvím Úschovny.cz nebo zaslat nový CD disk za příplatek 350 Kč + poštovné dle tarifu ČP

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ
Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích nebo na svých webových 
stránkách. Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly uveřejněny, 
je nutné o tom fotografa předem informovat (nejpozději po skončení focení). 
Pokud tak neučiníte, bere se to jako váš souhlas.

AUTORSKÁ PRÁVA
Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, 
propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. 
Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci
.